Wat is de betekenis van Eindigen (intransitief) — ophouden — uitschelden?

2023-10-02
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Eindigen (intransitief) — ophouden — uitschelden

Ophouden en uitscheiden worden gezegd van eene werking enz., die gestaakt wordt. Ophouden geeft meer dan uitscheiden te kennen, dat de werking slechts tijdelijk gestaakt wordt. Eindigen duidt aan, dat het werk volbracht is. De muziek houdt op kan men zeggen wanneer men er niet aan denkt of geheel in het midden laat dat er nog iets komt; de muziek e...