Wat is de betekenis van einddoel?

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

einddoel

einddoel - Zelfstandignaamwoord 1. dat wat je uiteindelijk wilt bereiken Klaver zei het te betreuren dat de onderhandelingen zijn mislukt omdat zijn partij "dolgraag" had willen regeren. "Als er ook maar een kleine mogelijkheid was om nu een kabinet te vormen, dan hadden we die gepakt. Maar die was er helaa...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

einddoel

einddoel - zelfstandig naamwoord uitspraak: eind-doel 1. het doel dat je uiteindelijk wilt bereiken ♢ mijn einddoel is: burgemeester worden Zelfstandig naamwoord: eind-doel het einddoel ...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

einddoel

doel wat as die end van iem. se strewe beskou word.

2024-02-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

EINDDOEL

is het goed waarop iets uiteindelijk is gericht, en ter wille waarvan al het andere wordt gewild. Het is de laatste bestemming. Het einddoel van alles is God, die de wereld schiep tot zijn glorie, niet om zijn gelukzaligheid te vermeerderen of te verwerven doch om zijn volmaaktheid te manifesteren door de weldaden die Hij de schepselen schenkt. De...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Einddoel

s.n., eindoel (it); hetbereiken, oan, oer 'e streek komme.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Einddoel

o., doel dat men door een reeks van handelingen ten slotte wil bereiken.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

einddoel

o. (eindoogmerk).

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Einddoel

van alle dingen is God, die alles geschapen heeft tot verheerlijking van zijn onbegrensde volmaaktheid (Conc. v. h. Vat., D. 1783, 1805). Dit doel wordt bereikt, doordat alle dingen iets van Gods volmaaktheid uitdrukken, wat op bijzondere wijze geschiedt door de redelijke wezens, welke deze volmaaktheid kennen en beminnen. In deze hoogste gelijkeni...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Einddoel

o., doel dat men door een reeks van handelingen tenslotte wil bereiken.