2017-05-17

eigen druif

Tegenbeweging van de McDonaldisering van wijn. Nu De Grote Vijf (zie ook: Vijf) de mondiale wijngaarden dreigen te annexeren en 'verworden' zijn tot wereldmerken ('Doe mij maar een merlot...') beginnen lokale druiven juist meer een onderscheidend marketinginstrument te worden. Steeds vaker rooit de nieuwe generatie wijnbouwers chardonnay en cabernet sauvignon om vervolgens weer de druiven aan te planten die van oudsher in hun streek voor de wijn tekenden. En steeds vaker ook met verbluffende res...

2017-05-31

Druif

De druif is een bloedsymbool, het teken van leven en dood. De druifverwijst naar het Laatste Avondmaal en daarmede naar de offerdood van Christus.

2017-04-03

Druif

Druif - leuke vent.

2018-12-13

Druif

Druif - Zie VITIS en WIJNSTOK.

2017-05-30

druif

Het begrip druif heeft 12 verschillende betekenissen: 1) het is een moeilijk te verwerken nederlaag of tegenslag 2) ovaalronde, blauwe, rode of groene vrucht die in trossen aan de wijnstok groeit en die verwerkt wordt tot wijn of gegeten wordt als fruit 3) een nederlaag of tegenslag te verwerken krijgen 4) klimplant die in vele variëteiten wordt geteeld voor de wijnproductie en een houtachtig stamgedeelte heeft, waaraan ranken met druiventrossen groeien; plant die druiven voortbrengt; wijnstok;...

2019-07-10

druif

kerel. Wat is me dat voor een druif?

2017-11-14

druif

druif - zelfstandig naamwoord 1. blauwe of groene trosvrucht waar wijn van gemaakt wordt ♢ de geplukte druiven worden geperst Algemene uitdrukkingen: 1. rare druif! [gek mens!] 2. de druiven zijn zuur [hij kan het niet krijgen en doet alsof hij het ook niet hebben wil]

2019-06-08

druif

druif - Piramidevormige trossen kleine ijzeren kogels met grondplaat en centrale stang, die samengevoegd gebruikt worden als kanonlading.

2019-07-11

druif

druif, - m., (argot): kerel, vent.

2018-09-02

Druif

DRUIF, v. (druiven), vrucht van den wijnstok {vitis vinifera): witte, blauwe druiven; tafeldruiven en wijndruiven; de druif wordt door de zon gestoofd; — druiven lezen, inzamelen, plukken; — druiven persen (om wijn te verkrijgen); — (spr.) dat is eene druif uit mijn mond, daar scheid ik noode van (bij ’t geven van iets); — dat is een druifje, een buitenkansje; de druiven zijn me te zuur, ook: de druiven hangen te hoog, aan de bekende fabel ontleend); — (gemeenz.) je bent ook eene fij...

2019-08-09

Druif

Er is bijna geen vrucht, die zo over de hele wereld verspreid is als de druif en wel hoofdzakelijk, omdat er wijn uit wordt gemaakt. Onder den titel „Wijn” vertellen we later uitvoeriger, hoe dit gebeurt. Nu het een en ander over de druif als vrucht. In ons land worden veel druiven gekweekt en toch wordt hier geen wijn gemaakt; de druiven worden hier als tafeldruiven gebruikt. In vroeger eeuwen werden hier maar heel weinig druiven gekweekt, daar ons klimaat er niet geschikt voor gea...

2017-05-17

druif

Van de druif bestaan rond de achtduizend soorten. Slechts een paar honderd zijn geschikt om wijn van te maken.

2020-01-02

druif

(vaak voorafgegaan door lekkere of saaie) saai, onbenullig persoon. Ook: iemand die een minder mooie streek uithaalt: ‘Wat ben jij voor een druif!’ Vooral populair bij de marine. Druif in de betekenis van ‘kerel’ komt al voor bij Henke, maar in de negentiende eeuw werd het woord op de Koninklijke Militaire Academie gebruikt in de zin van ‘een vervelende kerel; iemand die door de kadetten niet graag gezien werd’.’k Heb voor geen ene sergeant respekt, maar...

2019-05-01

Druif

Druif - speciaal gevormde knop aan het eind van een bootshaak, slaggaard of vaarboom, om het uit de hand glijden ervan te voorkomen.

2018-08-06

Druif

zie Wijnstok Druif noemt men ook het achtereinde van vuurmonden, dat bestemd is om het stuk handelbaar te maken. Doorgaans is zij bolvormig van gedaante en door een druifhals aan het stuk verbonden. Ook is zij wel eens een sterk oog, waardoor men handspaken en touwen kan steken, om de broeking op hare plaats te houden, zooals bij kanonades. Weleer gaf men aan dit gedeelte van het kanon een sierlijken vorm, vooral dien van druiven, en dit heeft aanleiding gegeven tot den naam. — Geheel iets and...

2017-06-21

Druif

in de uitdr. eenfijne/lekkere druif:een minachtende of ironische benaming voor een onberekenbaar iemand .Jij bent me ook een lekkere druifis ‘je bent me een mooie’. Druif‘kerel’ komt al voor bij Koster Henke, maar in de 19de eeuw werd het op de Koninklijke Militaire Academie gebruikt in de zin van ‘een vervelende kerel; iemand die door de kadetten niet graag gezien werd’. Jij bent me ook ’n lekkere druif... (Jan Mens: Koen, 1941) Die fijne meneren en juffrouwen aan het Franse hof...

2017-11-13

druif

druif - Zelfstandignaamwoord 1. (fruit) vrucht van de druivelaar Vitis vinifera (wijnstok) 2. (pejoratief) benaming voor een suf persoon Tsjonge wat ben jij een druif zeg! Uitdrukkingen en gezegden ♦ de druiven zijn zuur van iets dat men niet kan krijgen, zeggen dat men het ook niet wil hebben ♦ de druiven hangen te hoog

 • 2019-06-05

  Druif

  1° Klimmend houtgewas van de familie der wijnstokachtigen. Van de talrijke soorten d. levert alleen de wijndruif werkelijk goede vruchten. Stellig is de d. de voornaamste vruchtboomsoort en wel allereerst in verband met de tallooze wijngaarden in Europa en op kleiner schaal in de andere werelddeelen, meest in het warm-gematigde klimaat, doch ook wel elders (Belgische Kongo) en verder in verband met de teelt voor drogerij tot rozijnen en krenten (Griekenland, Turkije, Califomië) en voor...

  2019-12-29

  Druif

  is de naam voor de vrucht van den wijnstok. Bodem en klimaat van Palestina zijn voor de teelt van den wijnstok zeer geschikt. In oude tijden groeide hij vooral op de hellingen van heuvels en bergen. De most, het sap der druiven, behoorde tot de zegeningen, die in Kanaan werden ontvangen. De druiven in Palestina waren donker, want als van wijn sprake is, hooren we altijd van rooden wijn, van wijndruivenbloed (Gen. 49 : 11). De wijn is telkens teeken van het bloed (Gen. 49 : 12; Jes. 63:2; Matth....

  2017-05-02

  druif

  Vrucht van de druivenstok of druivenrank en wordt onderverdeeld in twee groepen, namelijk: a. De tafeldruif b. De wijndruifVerder vindt er nog een verdeling plaats in kleur, t.w. a. Rode druiven b. Witte druiven ​