Wat is de betekenis van ei?

2023-12-11
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

ei

1) (sch.) drol. Kijk onder: 'een ei leggen'. 2) (1959) (vnl. jeugd) (vaak verkleinvorm) scheldwoord voor een halfzacht persoon, een doetje, een sukkel. Soms ook: dom iemand. • Jan was even verbluft door de brutaliteit waarmee zulk een slap ei als Lammers te werk was gegaan. (Willy van der Heide: Kunstgrepen met kunstschatten. 1959...

2023-12-11
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

ei

Het begrip ei heeft 6 verschillende betekenissen: 1) vrouwelijke geslachtscel. vrouwelijke geslachtscel waaruit zich, na bevruchting, een nakomeling kan ontwikkelen. Zowel in toepassing op kiemen die hun ontwikkeling buiten het moederlichaam voortzetten als in toepassing op kiemen die zich binnen het moederlichaam ontwikkelen. In deze bet...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ei

ei - Zelfstandignaamwoord 1. (voeding) dierlijk voedingsmiddel voor de mens in een schaal. Ik lust wel een lekker zachtgekookt eitje. 2. (biologie) de vrouwelijke kiemcel die met de mannelijke samensmelt voor de voortplanting. Het eitje komt vrij bij de e...

2023-12-11
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Ei

Wat bewoog de Gentenaren in 's hemelsnaam om aan het begin van deze eeuw een 'borreltje' een ei te noemen? Dachten ze daarbij aan een eivol glas? Aan de uitdrukking hij is zo vol als een ei voor 'hij is dronken'? Had het glaasje de vorm van een ei of is het een toespeling op de veronderstelde voedingswaarde van je- never? Er zou ook nog een verband...

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ei

ei - zelfstandig naamwoord 1. kiem met schaal erom waar een jong dier in kan groeien ♢ onze kip legt een ei 1. beter een half ei dan een lege dop [beter iets dan niets] 2. het e...

2023-12-11
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Ei

Ei - handgranaat; ook luchtvaartslang voor bom: eieren leggen (met wat geluk in de buurt van de vijand). Vgl. Eng. to lay eggs (RAF-slang). . . . als de Luftwaffe eieren gaat leggen, zullen de boeren nog wel harder piepen. - K. Norel, Vliegers in het vuur (1963) ​

2023-12-11
Culinair van a tot z

Peter Joh. M. Zuidweg (2016)

ei

Voor de consumptie geschikt kippenei. Eieren van andere vogels moeten met naam worden aangeduid, zoals eendeneieren, kievits eieren e.d. Eieren kunnen in diverse bereidingsvormen geserveerd worden.

2023-12-11
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

ei

- een eitje met iemand te pellen hebben, een appeltje met iemand te schillen hebben. Volgens het parket hadden de drie met het slachtoffer, die vroeger tot dezelfde bende zou behoord hebben, nog een eitje te pellen. De drie ontkenden de afrekening, maar de rechter acht hen nu toch schuldig. HN, 01-03-2003. - met een ei (in zijn broek) zi...

2023-12-11
Lexicon van het bijgeloof

Walter Gerlach (2000)

Ei

→ Pasen.

2023-12-11
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Ei

Symbool van de wedergeboorte, kiem voor iets nieuws, iets wat verandert. Net als het kind (zie ‘Kind’) in de droom kondigt het ei een nieuwe ontwikkeling aan of ook wel het begin van een nieuwe levensperiode. Iets wat ons psychisch bedrukt, zal plaats maken voor een nieuwe instelling tegenover het leven. Succes lijkt verzekerd en het za...

2023-12-11
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Ei

zie ook de kip met het ei krijgen; een raar ei: 1. een - leggen,schertsend voor ‘zich ontlasten’. Vgl. Duits ein Ei legen,Frans poser un oeuf.Het ei wordt hier beschouwd als de zichtbare ontlasting van de kip. Moetje zien, zei hij tegen Vic, die met de w.c.- deur open een ei zat te leggen. (Hans Plomp: Het Amsterdams Dodenboekje, 1970) 2. -eren i...

2023-12-11
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

ei

In Vlaanderen trof ik de verwensing ga een ei koken! aan. Zij drukt lichte ergernis uit en betekent zo veel als ‘ga weg, maak dat je wegkomt’. zie grootje.

2023-12-11
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

ei

bezit verschillende eigenschappen met symbolische betekenis: het is meestal wit, breekbaar, er ontspruit nieuw leven uit en zijn vorm doet aan testikels denken. Het ontstaan van de wereld uit een oerei is niet alleen als orfische scheppingsmythe bekend (de zwartgevleugelde nacht, door de wind het hof gemaakt, baarde een ei, waaruit Eros of Phanes k...

2023-12-11
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

ei

ei - Bijna ronde voortplantingscellen die worden voortgebracht door de vrouwtjes van bepaalde dieren, zoals vogels en de meeste reptielen; ze bestaan uit een ovum en het omhulsel van kiemwit, gelei, vliezen of eierschaal.

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Ei

een door het lichaam der meercellige dieren voortgebracht produkt dat voor de instandhouding der soort dient. Het bevat een vrouwelijke, microscopisch kleine geslachtscel (eicel) of het daaruit door celdeling ontstane embryo. Meestal is voedsel voor het embryo toegevoegd. Het geheel is vaak door omhulsels en vliezen omgeven. Voorbeeld: bij h...

2023-12-11
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Ei

1. vrouwelijke kiemcel, waarin de voorwaarden aanwezig zijn voor het vormen van een nieuw individu, die zich na bevruchting door de mannelijke zaadcel ontwikkelt tot een nieuw wezen van dezelfde soort. 2. Vogelei, zoals het kippe-ei (minder vaak eende-, ganze-, meeuwe-ei), dat tot de levensmiddelen gerekend wordt. Bestaat uit een gele dooier, die b...

2023-12-11
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

ei

I. In versch. verb.: (het is) eieren of jong, kiezen of delen; - met iem. een eitje (of eike) te pellen hebben, iets onaangenaams met iem. te bespreken hebben, iets te vereffenen hebben enz., met iem. een appeltje te schillen hebben. Al de aanwezigen hadden een eitje te pellen met de nalatige heer des huizes, afrekeningen van m...

2023-12-11
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

ei

(L., ovum), dierlijke vrouwelijke geslachtscel, gevormd in ovarium of eierstok na herhaalde deling van cellen. Na de tweede rijpingsdeling spreekt men van eicel. De rijpe eicellen kunnen bevrucht worden. Bij zoogdieren en de mens kan een stadium eerder bevrucht worden zodat een echt ovum niet voorkomt. Op grond van de hoeveelheid dooiermassa (voed...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Ei

o.(-eren), 2. consumptie-ei; als voedingsmiddel bedoelt men meestal het kippeëi. Voor een overzicht van de wereldproduktie zie afb.

2023-12-11
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Ei

is zowel bij planten als dieren de naam voor de ♀ geslachtscel. Bij dieren wordt deze in de eierstok gevormd. Doordat tijdens de vorming van het eitje een reductiedeling heeft plaats gevonden, heeft het ei het halve aantal chromosomen van de gewone lichaamscellen. Bij vogels verstaat men onder een e. niet alleen de uit de eierstok afkomstige dooier...