Wat is de betekenis van Eeuwige sneeuw?

1993
2021-03-05
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Eeuwige sneeuw

Sneeuw die ligt op plaatsen waar steeds weer nieuwe sneeuw valt voordat de oude laag door smelten of lawinewerking is verdwenen. Hoewel de hoeveelheid sneeuw gelijk blijft, is de op de plaats aanwezige sneeuw niet steeds dezelfde: er vindt een verversing plaats. Naarmate het klimaat warmer is, ligt de ondergrens van de eeuwige sneeuw hoger. In de p...

Lees verder
1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Eeuwige sneeuw

sneeuwgebieden waar de sneeuw steeds aangevuld wordt, zodat het onderliggende aardoppervlak nooit zichtbaar wordt.

1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eeuwige sneeuw

is de sneeuw, die, in normale ligging op de aardoppervlakte, bij wisseling der jaargetijden niet wegsmelt. De benedengrens van de eeuwige sneeuw, d.i. de klimatische sneeuwgrens of -linie, wordt vooral door de zomerwarmte en de hoeveelheid neerslag bepaald. Die sneeuwgrens ligt op het intertropicale hooggebergte tusschen 4500 en 6800 m hoogte; op...

Lees verder