Wat is de betekenis van Eertijds — voorheen — vroeger — weleer?

1898
2022-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Eertijds — voorheen — vroeger — weleer

Vroeger staat tegenover later, voorheen tegenover na dezen; beide duiden een minder grooten afstand van het tegenwoordige aan dan de beide andere woorden; weleer geeft meestal en eertijds altoos een grooten afstand te kennen. Hij is voor¬heen hij mij in dienst geweest. Ik héb hem vroeger gekend. Hoe krachtig wist Helmers weleer het inges...

Lees verder