2019-11-22

eerste schepen

eerste schepen - Frase 1. (politiek) een schepen dat de plaatsvervanger is van de burgemeester tijdens diens afwezigheid. Woordherkomst Woordgroep van de woorden eerste en schepen