Wat is de betekenis van Eerste onderdaan?

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eerste onderdaan

titel, door de Ned. Grondwet toegekend aan den mannelijken troonopvolger, mits deze behoort tot de nakomelingen van den koning. Prinses Juliana heeft dezen titel dus niet.

Lees verder