Wat is de betekenis van Eersel?

1997
2021-07-31
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Eersel

Tiendakkerdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen op een oeverwal van de Kleine Beerze. Het kreeg zijn huidige vorm door het aaneengroeien van een twee agrarische nederzettingen (St.-Willibrorduskerk en omgeving en het Hint), waartussen in de 15de eeuw het baandorp Markt ontstond. Vooral in de 16de en de 17de eeuw was dat het middelpunt van Eersel...

Lees verder
1985
2021-07-31
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

EERSEL

gemeente in zuid-oost-Brabant, bestaande uit de dorpen Eersel, Duizel en Steensel en de gehuchten en buurtschappen De Hees, Schadewijk, Hoogstraat, Stokkelen, Boevenheuvel, Voort, Moulenveld, Stevert, De Hoef en Mosik. De naam Eersel zou afkomstig zijn van Er, een oude afgod en loch voor dorp of plaats. Ligging: Eersel grenst in het oosten en noor...

Lees verder
1973
2021-07-31
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Eersel

Ned. gemeente in de prov. Noord-Brabant (Kempen), 36,09 km2, 10800 inw., 94,5 % r.k. Tot de gemeente behoren sinds 1923 de dorpen Eersel, Duizel en Steensel. De gemeente is een centrum voor sigarenindustrie in de Kempen (geconcentreerd in twee grote bedrijven). Eersel heeft diluviale zandgronden met bos. Er is toenemend toerisme. Binnen de gemeente...

Lees verder
1949
2021-07-31
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Eersel

gemeente in prov. N.-Brabant. 3595 ha, 3200 inw. Landbouw.

Lees verder
1916
2021-07-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Eersel

Eersel - dorp en gem. in Noord-Brabant. De gem. is groot 2234 H.A. en telt ongeveer 1100 inw. De bodem is hooge zandgrond (Kempenland), in gebruik als bouwland, bosch en heideveld. Het dorp E. ligt aan de tramlijn Eindhoven-Turnhout. Ongeveer 400 inw. Vrij drukke weekmarkt.

Lees verder