Wat is de betekenis van Eergevoel?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

eergevoel

eergevoel - Zelfstandignaamwoord 1. het autonome gevoel van wat je moreel verplicht bent om te doen en te laten Volgens zijn eergevoel kon hij zijn vriendin niet verlaten nu ze het zo moeilijk had. Woordherkomst samenstelling van eer en gevoel

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Eergevoel?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

eergevoel

eergevoel - zelfstandig naamwoord uitspraak: eer-ge-voel 1. het besef van wat je moet doen en laten uit respect voor jezelf ♢ het past niet bij mijn eergevoel om wraak op hem te nemen Zelfstandig naamwoord: eer-ge-voel ...

Lees verder
2023-05-29
De A is van Amalia, die is allochtoon. ABC van

Hans Kaldenbach (2007)

Eergevoel

Alle mensen hebben eergevoel. Bij individualistische westerlingen wordt ‘eer’ bepaald door hoe ze over zichzelf denken. Ze vinden zichzelf eervol of eerloos omdat dat hun eigen oordeel over zichzelf is. Ze spreken daarom liever niet over eer. Ze noemen het vaker hun respectabiliteit, hun integriteit, hun onkreukbaarheid, hun waardigheid, hun geloof...

Lees verder
2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Eergevoel

s.n., eargefoel (it), earefielen (it), earsucht, kriich, skamte.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Eergevoel

o., het besef van hetgeen de eer eist, van hetgeen men eershalve moet doen of laten, of kan toelaten zonder krenking van de eer; op iemands eergevoel werken, trachten hem tot iets te bewegen door hem op mogelijk te verkrijgen eer of te wachten schande te wijzen.

2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

eergevoel

o. (gevoel, dat men aan zijn eer verplicht is zekere dingen te doen of na te laten; besef van eigen eer en zedelijke waarde): veel eergevoel hebben.

2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

eergevoel

('e:r) o. gevoel dat men aan zijn eer verplicht is, zekere dingen te doen of te laten : het is een machtige faktor in het werk der opvoeding.

2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eergevoel

o., het besef van eigen eer, van hetgeen men eershalve moet doen of laten: op iemands eergevoel werken.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Eergevoel

EERGEVOEL, o. het besef van hetgeen de eer eischt: liet gevoel van eigen eer of zedelijke waarde op iemands eergevoel werken, hem tot iets overhalen door hem op mogelijk te verkrijgen eer of te wachten schande te wijzen, of een beroep te doen op zijn gevoel voor alles wat edel is in den mensch.