Wat is de betekenis van Eenig kind.?

1933
2021-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eenig kind.

Onder de kinderen, die zich in een positie bevinden, die hun opvoeding uiteraard bemoeilijkt, hoort zeker het eenig kind. De individueele psychologie heeft er zich speciaal mee bezig gehouden. Alle zorg en liefde, alle paedagogische bemoeienissen worden geconcentreerd op het eenig kind, dat ze met niemand hoeft te deelen. Het gevaar, dat hier de op...

Lees verder