Wat is de betekenis van Eenheid door Democratie?

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Eenheid door Democratie

Eenheid door Democratie, Nederlandse vereniging, in 1935 gesticht door de historicus P. Geyl en de politicus W. → Schermerhorn, gericht tegen fascisme en communisme. Eenheid was volgens de vereniging de basis van de democratie; verdeeldheid bedreigde de democratie. Zij werd met dertigduizend leden de grootste antifascistische organisatie in Nederla...

2024-07-15
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Eenheid door democratie

Zie: ➝ Tweede Wereldoorlog 2.

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Eenheid door Democratie

Ned. vereniging, 1935 gesticht door P.Geyl en W.Schermerhorn. Keerde zich tegen het fascisme en communisme door eenheid als basis van de democratie; werd met 30000 leden de grootste antifascistische organisatie in Nederland; kreeg echter geen politieke betekenis; na de Duitse inval mei 1940 opgeheven.