Wat is de betekenis van Een ruim geweten hebben?

1977
2021-01-15
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Een ruim geweten hebben

zich niet gauw bezwaard gevoelen door zijn daden, dingen doen die volgens een strenge moraal ontoelaatbaar zijn of zelfs strijdig met elk zedelijk besef. Het beeld is dat men veel in zijn geweten kan bergen zonder dat het drukt of bezwaart (vand. dat men ook spreekt van een rekbaar geweten); dit beeld wordt al vroeg uitgewerkt met een sprekende toe...

Lees verder