Wat is de betekenis van Een redenering van Jan Kalebas?

1977
2022-01-21
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Een redenering van Jan Kalebas

een dwaze, zotte, onlogische redenering; ook een rekening van Jan Kalebas, d.w.z: een niet te ontwarren of te ontcijferen rekening; dat is Frans van Jan Kalebas, slecht Frans, Frans „met haar op”, zoals men in Z.-Nederl. zegt. In de 17de eeuw schijnt Jan Kalebas voor een windzak, een bluffer reeds bekend geweest te zijn, blijkens Muller...

Lees verder