Wat is de betekenis van Een razende Roeland?

1998
2021-02-26
Riemer Reinsma

Gezegden

EEN RAZENDE ROELAND

De uitdrukking EEN RAZENDE ROELAND herinnert aan het heldendicht Orlando furioso. Het omvangrijke gedicht telt 46 zangen en is van de hand van de Italiaan Ludovico Ariosto (1474-1533). Hij voltooide het werk in 1532. De hoofdpersoon Orlando — in Nederlandse vertalingen zoals die van J.J. Schipper (1649) aangeduid als Roeland — is, huise...

Lees verder
1977
2021-02-26
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Een razende Roeland

een woesteling, een dolkop, die wild en woest te werk gaat; vertaling van Ital. Orlando furioso, de titel van het beroemde gedicht van Ariosto (1515), waarin o.a. wordt verhaald hoe Roeland, de dapperste ridder van Karel de Grote, sedert de ontdekking van de ontrouw zijner geliefde Angelica, als een woedende, razende vernieler overal verderf brengt...

Lees verder
1977
2021-02-26
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

een razende Roeland

Een razende Roeland noemen we iemand die wild. en onbesuisd te werk gaat. Deze uitdrukking is de letterlijke vertaling van de boektitel Orlando Furioso, het romantisch epos van de Italiaanse renaissancedichter Ludovico Ariosto (1474-1533), waarin de spreekwoordelijk gewerden razernij van Roeland, ridder van Karei de Grote, wordt opgewekt door de on...

Lees verder
1925
2021-02-26
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Een razende Roeland

D.w.z. een woesteling, een dolkop, die wild en woest te werk gaat. Eene herinnering aan den Orlando furioso van Ariosto (anno 1515), waarin o.a. wordt medegedeeld, dat Roeland, de dapperste ridder van Karel den Groote, sedert de ontdekking van de ontrouw zijner geliefde, Angelica, als een woedende, razende vernieler overal verderf brengt, tot hij z...

Lees verder