Wat is de betekenis van Een goed begin is het halve werk?

2024-07-17
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Een goed begin is het halve werk

beter een goede start te maken dan later puin te moeten ruimen met een goede voorbereiding kan het werk goed en snel gedaan worden

2024-07-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Een goed begin is het halve werk

wat men flink en met overleg ter hand neemt, vlot spoedig. Een oude en algemeen verbreide wijsheid, reeds bij de Ouden bekend (zie o.a. Horatius, Epist. I, 2, 40: dimidium facti qui coepit habet). 16de eeuw: „toereyden is half werck” (GDS 34); in Prov. Comm.: „begonnen wercks wort ommers ende” (n° 133); Celestina: &bdquo...

2024-07-17
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Een goed begin is het halve werk

wat men flink en met overleg ter hand neemt, vlot spoedig. Een oude en algemeen verbreide wijsheid, reeds bij de Ouden bekend (zie o.a. Horatius, Epist. I, 2, 40: dimidium facti qui coepit habet). 16de eeuw: „toereyden is half werck” (GDS 34); in Prov. Comm.: „begonnen wercks wort ommers ende” (n° 133); Celestina: &bdquo...