Wat is de betekenis van een gast en een vis blijven maar drie dagen fris?

2023-12-10
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

een gast en een vis blijven maar drie dagen fris

(1976) (sch.) gasten moeten niet te lang blijven logeren. • Een gast en een vis blijven drie dagen fris . . . Is gastvrijheid een 'morele luxe'? (G.H. Jansen: De eeuwige kroeg. 1976) • Naar aanleiding van de gedachtenwisseling over 'Een gast en een vis blijven maar drie dagen fris' het volgende. Zelf ken ik de zegswijze 'Vis en visite zi...