Wat is de betekenis van Een doorn in het oog?

2011
2021-04-22
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Een doorn in het oog

Die nieuwe geluidswal is mijn vader een doorn in het oog: mijn vader ergert zich aan de geluidswal.

1982
2021-04-22
De Tale Kanaans

J. van Delden

een doorn in het oog

een (voortdurende) ergernis.

1977
2021-04-22
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

een doorn in het oog

Een doorn in het oog noemt men iets dat een mens voortdurende ergernis veroorzaakt. Deze uitdrukking is ontleend aan de bijbel, en wel aan het boek Numeri (33 : 55) van het Oude Testament, waar geschreven staat: ‘Maar indien gij de bewoners van het land van uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens...

Lees verder
1940
2021-04-22
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Een doorn in het oog

NUMERI 33 vers 55. JOZUA 23 vers 13.

1925
2021-04-22
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Een doorn in het oog

Iets is een doorn in iemands oog, wanneer het hem bij voortduring ergernis of afgunst veroorzaakt; de uitdr. is ontleend aan Num. 33, 35: ‘Maer indien gy de in woonderen des lants niet en sult voor u aengesichte uyt de besittinge verdrijven, soo sal 't geschieden, dat, die gy van hen sult laten overblijven, tot doornen sullen zijn in uwe...

Lees verder