Wat is de betekenis van Een bolleboos?

1921
2021-07-29
Levende taal

T. Pluim - 1921

Een bolleboos

een knappe bol; iemand, die uitmunt. Afgeleid van ’t Hebreeuwsch (dialect) bol haboos = heer des huizes, dus: de voornaamste. De volksetymologie zag in bol ’t woord hoofd, en een bol beteekende reeds vroeg: schrander, knap mensch, omdat bij hem het hoofd ’t voornaamste is.

Lees verder