Wat is de betekenis van Een bok schieten?

2020
2023-03-20
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

een bok schieten

een blunder begaan; blunderen. Voorbeelden: Neen mevrouw. Wij staan niet op Batibouw, wij zijn daar niet welkom. Welke architekt zegt U? Ja, die ken ik. Die heeft al meer bokken geschoten. De Standaard, 1996 Zonder twijfel zullen gerenommeerde schrijvers en geharde neerlandici weer tientallen bokken schieten. NRC, 1993

Lees verder
2020
2023-03-20
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Een bok schieten

een grote fout begaan of zich lelijk vergissen

2011
2023-03-20
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Een bok schieten

Door het verdere overleg met de vakbonden af te wijzen, heeft de minister een bok geschoten: de minister heeft een zware vergissing begaan.

1977
2023-03-20
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

een bok schieten

Een bok schieten wil zeggen: een vergissing begaan. Hoewel bij deze zegswijze onze eerste gedachten naar het jachtbedrijf gaan, schijnt hierin de verklaring niet te liggen. De betekenis van het woord ‘bok’ zoekt men in een kegelterm, die gebruikt werd als de bal van de plank af rolde en tegen de wand bonsde; ‘bok’ zou hier d...

Lees verder
1977
2023-03-20
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Een bok schieten

een flater, een grove fout, een lompigheid begaan. Minder bekende of verouderde synoniemen: een kalf, een kemel, een varken, maken, schieten', Fr. faire une bêvue; faire une école, un pas de clerc, un loup, une grenouille', Hd. einen Bock schiessen', Eng. to make a blunder, a bull. De niet voor het midden van de 19de e....

Lees verder
1925
2023-03-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Een bok schieten

D.w.z. een flater begaan, eene grove vergissing begaan; hd. einen Bockschieszen; nd. hei hett en gastrigen Bock emaket, Deensch begaa en Buk. Men zal hier bok moeten opvatten in den zin van iets lomps en leelijks (vgl. fri. in bok fen in hynder, een leelijk paard, een knol) en vandaar een lompigheid,...

Lees verder
1902
2023-03-20
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Een bok schieten

een flater, een grove fout, een lompigheid begaan. Minder bekende of verouderde synoniemen: een kalf, een kemel, een varken, maken, schieten', Fr. faire une bêvue; faire une école, un pas de clerc, un loup, une grenouille', Hd. einen Bock schiessen', Eng. to make a blunder, a bull. De niet voor het midden van de 19de e....

Lees verder