Wat is de betekenis van een wedstrijd tegen de klok?

2024-06-15
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

een wedstrijd tegen de klok

een poging om de vele op het programma staande handelingen die bij een bepaalde activiteit of reeks van activiteiten hoort, op tijd af te werken. Voorbeelden: Ik heb gelezen over de stugge, ochtendlijke gezichten en de onverschilligheid waarmee men over een gevallen mens heen stapt, over de blik die men afwendt van bedelaars, over het...