Wat is de betekenis van Ee (wijde)?

2024-07-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ee (wijde)

Ee (wijde) - vaarwater in Friesland, van zeer afwisselende breedte tusschen het Bergumer Meer en de Meersloot, vormt een deel van het vaarwater van Groningen naar De Lemmer,dat overal op een diepte van 2 M. wordt gehou-den. Het is een deel van Frieslands Boezem en belangrijk voor den afvoer van ’t water naar de Dokkumer Nieuwe Zijlen.