Wat is de betekenis van Eduard mörike?

2024-07-15
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Eduard mörike

(1804-1875) Duits dichter en schrijver. Hij studeerde theologie, was predikant en later leraar literatuur. M. wordt beschouwd als een begaafd dichter uit de overgangsperiode van romantiek naar realisme, een vertegenwoordiger van de biedermeierperiode. Hij schreef volksliedachtige gedichten en balladen, verzameld in Gedichte 1838-'67. Tot zijn...

2024-07-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Eduard Mörike

(1804-1875), Duits dichter, predikant, groot lyricus van een muzikaliteit, waardoor vele componisten zijn verzen hebben getoonzet, auteur van idyllen, liefdesgedichten en balladen (Schlimme Grel), sagen (Der letzte König von Orplid, Der silberne Mann) en sprookjes. Zijn sterk autobiografische kunstenaarsroman Maler Nollen bleef onvoltooid.

2024-07-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Eduard MÖRIKE

Duits dichter (Ludwigsburg in Württemberg 8 Sept. 1804 - Stuttgart 4 Juni 1875), tijdens zijn leven een stille in den lande, wordt thans algemeen beschouwd als een van de grootste lyrische dichters der Duitse literatuur. Hij studeerde theologie aan het bekende Tübinger Stift, dat ook Hölderlin, Hegel en Schelling tot zijn alumni telt...

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Eduard Mörike

Duitsch dichter en romanschrijver uit de late Romantiek, ten onrechte wel eens tot de Zwabische school gerekend. * 8 Sept. 1804 te Ludwigsburg, ✝ 4 Juni 1875 te Stuttgart. Tot Lutheraansch predikant te Tübingen opgeleid, was hij eenige jaren — niet geheel naar zijn zin — als zoodanig werkzaam te Cleversalzbach en 1851-’66 pro...

2024-07-15
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Eduard mörike

* 16. 8. 1877 te Stuttgart, ✝ 16. 3. 1929 te Dresden, dirigent. Leerling van het cons. te Leipzig, was gedurende vele jaren in tal van steden werkzaam als operadirigent; ook in de Ver. Staten, ten slotte was hij benoemd aan het „Deutsche Opernhaus" met den titel van Generalmusikdirektor te Berlijn, welke positie hij in 1924 verruilde met...

2024-07-15
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Eduard mörike

duitsch dichter, geb. 8 Sept. 1804 te Ludwigsbuirg, stud. in de theologie, arbeidde in Württemberg in verschillende geestelijke bedieningen, en overl. 4 Juni 1875 te Stuttgart; 1880 werd aldaar een monument voor hem opgericht. M. was de laatste en grootste dichter der z.g. Zwabische school. Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1838 (15de dr. S...