Wat is de betekenis van Eclecticisme , o., handelwijze van de eclecticus, waarbij men b.v. als filosoof uit verschillende bestaande systemen datgene wat men voor waar houdt, uitkiest en zonder systematiek tot een geheel tracht te verbinden?

2023-03-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eclecticisme , o., handelwijze van de eclecticus, waarbij men b.v. als filosoof uit verschillende bestaande systemen datgene wat men voor waar houdt, uitkiest en zonder systematiek tot een geheel tracht te verbinden

Het eclecticisme kwam vooral in de laatste eeuw v.C. voor, b.v. bij Cicero. De omvang van het eclecticisme moet men niet overschatten: academici zoals Filoon van Larissa en Antiochos van Askaloon en stoïci zoals Panaitios van Rhodos en Poseidonios, die nogal eens eclectici worden genoemd, vertegenwoordigen wel een conceptie die het midden houd...

Lees verder