Wat is de betekenis van eclecticisme?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

eclecticisme

eclecticisme - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) een nieuwe filosofische stroming die is gebaseerd op diverse oudere filosofische stromingen 2. (bouwkunde) een nieuwe bouwstijl die is gebaseerd op verschillende oudere bouwstijlen 3. (bij uitbreiding) het selecteren van verschillende doctrines, methoden enz. of een bepaald ond...

Lees verder
2017
2022-11-30
Dr. Rob van Gerwen

Docent/Onderzoeker Wijsbegeerte

eclecticisme

Eclecticisme is een benadering van filosofie die de opvattingen van verschillende filosofische scholen probeert te combineren of zelfs te synthetiseren.

2004
2022-11-30
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Eclecticisme

Het samenbrengen van elementen uit verschillende stijlen.

2002
2022-11-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

eclecticisme

Eclecticisme is een: 1) (beeldend): naam voor een stijl (1) in de beeldende kunst waarbij verschillende vroegere stijlen zijn vermengd; vooral in de bouwkunst en toegepaste kunst in de 19e eeuw; zie ook postmodernisme; 2) (muziek): stijlleer waarbij je uit vroegere stijlen kiest.

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Eclecticisme

richting (spec. wijsgerige) die uit andere stelsels het beste kiest.

1994
2022-11-30
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Eclecticisme

Eclecticisme is in kunst of wetenschap ‘het beste uitkiezend’ uit bestaande stijlen, richtingen, scholen of stromingen.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Eclecticisme

het streven om uit een veelheid het beste te kiezen

1990
2022-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

eclecticisme

eclecticisme - De benadering en de praktijk van het selecteren van de beste onderdelen van verschillende doctrines, methoden of stijlen om ze in een nieuwe creatie toe te passen. In de specifieke context van kunst of architectonische kritiek, wordt het voor het lenen van verschillende visuele bronnen bij het scheppen van een werk gebruikt.

1959
2022-11-30
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Eclecticisme

(Grieks: uitkiezen), in de kunstgeschiedenis het kiezen (en toepassen) van stijlkenmerken uit verschillende stijlen en periodes, vgl. o.a. zie barok – Italië – zeventiende eeuw – schilderkunst; zie rococo – Italië; zie negentiende eeuw – eerste helft - architectuur – Duitsland; zie negentiende ee...

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Eclecticisme

o., het streven om, vooral op wijsgerig gebied, uit onderscheidene dingen het beste te kiezen ; schiftende wijsbegeerte

1955
2022-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ECLECTICISME

(Gr.: eklegein, kiezen) heet op wijsgerig en theologisch gebied een denkwijze, die elementen uit verschillende systemen zoekt samen te brengen, zonder deze in hun onderlinge samenhorigheid zelfstandig te doordenken of zelf hun eventuele onderlinge tegenstrijdigheid te doorzien. Het geldt daarom niet als symptoom van grote geestkracht en zelfstandig...

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Eclecticisme

o., handelwijze van de eclecticus; het streven om werkwijzen, stijlen en motieven van het voorgeslacht of van anderen over te nemen en te versmelten tot iets nieuws.

1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Eclecticisme

-ticus (v. Gr. eklegein, uitkiezen), systeem (resp. wie zulk systeem volgt) om op wijsgerig, politiek, kunst- e.a. gebied uit verschillende stelsels, gegeven producten enz., steeds het beste te kiezen; fig.: geestelijke fijnproever (ij).

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

eclecticisme

o. wijsbegeerte, die het beste neemt uit alle andere stelsels.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

ECLECTICISME

(wijsbegeerte) is het uitlezen (ec-lego) of kiezen van gedachten uit verschillende stelsels als bouwstenen voor het eigen standpunt van een denker. Terwijl toegegeven moet worden, dat geen filosoof volkomen oorspronkelijk is en in zover dus ieder denker, die niet leerling is van slechts één voorganger, eclecticus zou zijn, wordt de te...

Lees verder
1926
2022-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Eclecticisme

(van het Grieksche woord eklegein, dat uitkiezen beteekent) is een wijsgeerige richting, die uit de voorhanden systemen de goede elementen uitkiest en die tot een eenheid tracht te verwerken. Het eclecticisme komt meestal voor in een tijd, waarin hetwijsgeerig denken, na in vele systemen gebloeid te hebben, uitgeput raakt. Een voorbeeld van zulk ec...

Lees verder
1925
2022-11-30
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

eclecticisme

Uitkiezende methode, waarbij uit de verschillende stelsels, al naarmate zij ten opzichte van bepaalde onderdeelen het best toeschijnen, een bloemlezing wordt samengesteld en tot een samenhangend geheel verwerkt, al ontbreekt daaraan dan gewoonlijk een harmonische eenheid, nu de deelen afkomstig zijn uit zoo verschillende bronnen en van zoo uiteenlo...

Lees verder
1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

eclecticisme

eclecticisme, - o., het streven om, vooral op wijsgeerig gebied, uit onderscheidene dingen het beste te kiezen; schiftende wijsbegeerte.