Wat is de betekenis van Eckart?

2020
2021-02-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Eckart

Zie Ekhart

2009
2021-02-25
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Eckart

Eckart of Eckhart was de vertegenwoordiger van de → doden die in de dodenwereld vertoefden. Hij vulde de laarzen of → schoenen van de levenden namens de doden met goud. Men verwachtte hier heil en zegen van. Omdat → zwart de kleur van de dood was, stelde men zich Eckart ook zwart voor. Dit is een van de verklaringen voor het zwart zi...

Lees verder
1985
2021-02-25
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

ECKART

kasteel tussen Eindhoven en Nuenen, nu gelegen in een groot uitbreidingsgebied van Eindhoven; de heerlijkheid van Eckart is ouder dan het huidige kasteel, dat uit de 17e eeuw stamt; aanvankelijk stond er uitsluitend een versterkte bouwhoeve. De heerlijkheid behoorde in de 14e eeuw aan de familie Van Leefdael, later aan de fam. Van Petershem, Van Me...

Lees verder
1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eckart

De trouwe, wapenmeester en bewaker van de jonge * Harlungen. Ermanarik liet dezen dooden, doch werd door Eckart zelf gedood. Later wordt E. in de Duitsche heldensage voorgesteld als oud man, die tegen den toegang tot den Venusberg waarschuwt of, voor het „wilde heir” loopend, allen aanzet om te vluchten. De Eckartsberg in Breisach aan d...

Lees verder
1926
2021-02-25
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Eckart

Meister Eckart was een der corypheeën van de Duitsche mystiek. De opbloei van de Duitsche mystiek hangt ten nauwste samen met het toenemen der vrouwenkloosters in de orde der Dominicanen. In het begin der 14de eeuw waren er meer vrouwendan mannenkloosters. Omdat vele meisjes uit den hoogeren stand niet de gelegenheid hadden een goed huwelijk t...

Lees verder
1908
2021-02-25
Vivat

Schrijver op Ensie

Eckart

Buurt in de gemeente Woensel, met een 300-tal inw.