Wat is de betekenis van Echtscheiding?

2019
2021-01-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

echtscheiding

echtscheiding - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (familie) formele verbreking van een huwelijksband Al na één jaar liep het sprookjeshuwelijk uit op een echtscheiding. Woordherkomst samenstelling van echt en scheiding

Lees verder
2018
2021-01-19
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Echtscheiding

Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter. Toelichting Voor de periode tot en met september 1994 ging het om alle beschikkingen door een Nederlandse rechter, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de bij die echtscheiding betrokken personen al dan niet inwoners van Nederland waren...

Lees verder
2018
2021-01-19
Martens Scheidingsadvies

Divorce advisory

Echtscheiding

Echtscheiding is een ontbinding van een huwelijk door een beschikking van de rechter op de bij de wet omschreven grond. De echtscheiding is pas definitief als deze is ingeschreven in het echtscheidingsregister van de Burgerlijke Stand.

2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

echtscheiding

echtscheiding - zelfstandig naamwoord uitspraak: echt-schei-ding 1. beëindiging van een huwelijk ♢ veel huwelijken eindigen in echtscheiding Zelfstandig naamwoord: echt-schei-ding de echtscheiding ...

Lees verder
2017
2021-01-19
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Echtscheiding

Voor christenen is het huwelijk door God gesmeed. Het religieuze taboe op echtscheiding is (was?) daarom bij christenen groot. In de islam is het religieuze taboe op echtscheiding nauwelijks aanwezig. Officieel staat de islam een man toe van zijn vrouw te scheiden door driemaal te zeggen: ‘Ik verstoot je’. In de meeste islamitische landen is de mog...

Lees verder
2005
2021-01-19
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

echtscheiding

Ontbinding van een huwelijk in deze vorm was tot in de twintigste eeuw een zeldzaamheid in koninklijke kring. Het werd lange tijd gezien als een ‘onmogelijke mogelijkheid’ voor vorsten om officieel te scheiden van hun echtgenoot. Vorstelijke personen vervulden immers een voorbeeldfunctie en echtscheiding achtte men in strijd met de bela...

Lees verder
2003
2021-01-19
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Echtscheiding

Kinderen begrijpen niet dat het soms beter is als hun ouders gaan scheiden. Voor kinderen is een echtscheiding een grote inbreuk op hun tot dan toe veilige bestaan met beide ouders in de buurt. Kinderen willen hun ouders gelukkig met elkaar zien. Zij kunnen nog niet goed begrijpen waarom het soms ook voor hen beter is dat hun ouders gaan scheiden....

Lees verder
1976
2021-01-19
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

ECHTSCHEIDING

zie Compendium, Bevolking.

1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

echtscheiding

v. (-en), ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis op de bij de wet omschreven gronden: vorderen. BURGERLIJK RECHT. Echtscheiding moet worden onderscheiden van scheiding van tafel en bed, waarbij de huwelijksband in stand wordt gehouden, maar de verplichting tot samenwonen en de mogelijke goederengemeenschap wordt opgeheven. Echtscheid...

Lees verder
1972
2021-01-19
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Echtscheiding

v. (-en), ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis op bij de wet omschreven gronden. © Sinds het begin van de jaren zestig is het aantal echtscheidingen in Nederland voortdurend gestegen. Na het inwerking treden van de nieuwe echtscheidingswet op 1.1.1971, waardoor echtscheiding aanzienlijk vergemakkelijkt werd, is het aantal explos...

Lees verder
1955
2021-01-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ECHTSCHEIDING

zie Huwelijk.

1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Echtscheiding

v. (-en), ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis op de bij de wet omschreven gronden: echtscheiding vorderen.

1949
2021-01-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Echtscheiding

ontbinding van een huwelijk gedurende het leven der echtgenoten. Bij de meeste niet-Christelijke volken was en is E. op min of meer gemakkelijke wijze toegestaan. De Christelijke Kerk heeft van oudsher het huwelijk als onontbindbaar beschouwd, zulks op grond van Mattheus 19 : 5. Was bij de R.K. Kerk het verbod van E. absoluut, de Kerk der Reformati...

Lees verder
1939
2021-01-19
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Echtscheiding

Wettige formaliteit, die huwelijken vooraf gaat.

1926
2021-01-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Echtscheiding

Het huwelijk is niet een instelling van ’s menschen vinding, maar het is in de goddelijke scheppingsorde gegrond en dus van goddelijken oorsprong. De ontwikkeling van het menschelijk geslacht berust op het huwelijk, het is de grondslag niet alleen van het familieleven, maar ook van de maatschappij en den staat. Al komt het huwelijk tot stand...

Lees verder
1916
2021-01-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Echtscheiding

Echtscheiding - (Lat. divortium, Fr. divorce) is eene ontbinding des huwelijks bij het leven der echtgenooten. Zij is wel te onderscheiden van de scheiding van tafel en bed, waarbij wel de samenleving wordt opgeheven, maar het huwelijk in stand blijft. Echtscheiding wordt door sommigen bestreden als in strijd met godsdienst en moraal; het huwelijk...

Lees verder
1870
2021-01-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Echtscheiding

Echtscheiding is de opheffing van den huwelijksband gedurende het leven der echtgenooten volgens de vormen, door de wet voorgeschreven. Bij de volken, waar polygamie heerscht, en bij vele andere, vooral Oostersche volken, is van de eigenlijke echtscheiding in zooverre geen sprake, daar de man zijne vrouw naar willekeur verstooten, en deze haren man...

Lees verder