Wat is de betekenis van Echte?

2024-06-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

echte

echte - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van echt

2024-06-21
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Echte

Echte is onlangs gehoord in Rotterdam. Het gaat hier om een stevige, straffe borrel. 'Echte mannen drinken een echte borrel', schreef een informant, niet zonder zelfspot. In de Verenigde Staten werd omstreeks 1928 sterke drank die voor de drooglegging was geproduceerd real goods genoemd.

2024-06-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ECHTE

is een term, waarmede men in het oude recht de gemeenschap der onder één hof ressorterende onvrijen aanduidde, zie ook Familia.

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Echte

Rechtskring, waartoe behooren de hoorigen van een bepaald heer. Deze hoorigen ressorteeren dan onder eenzelfde hofgerecht. Op de Veluwe en elders trof men vaak de bepaling aan, dat de hoorigen niet mochten huwen buiten dee., behoudens toestemming van den heer.Lit.: Fockema Andreae, Bijdragen (III, 85 vlg.); A. S. de Blécourt, Kort Begrip (vi...

2024-06-21
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

Echte

vetus. Lex.