2019-11-16

Eben Haëzer

Hebreeuwse naam met de betekenis 'steen der hulp' (onder andere 1 Samuel 7,12), opgericht door Samuel ter herinnering aan de nederlaag der Filistijnen. In de VS is de vorm Ebenezer nog in gebruik onder invloed van de Engelse Puriteinen.

2019-11-16

Eben-Haëzer

Eben-Haëzer - (Hebreeuwsch) de steen der hulpe; vandaar de beteekenis: tot hiertoe heeft de Heere geholpen.

2019-11-16

Eben-Haëzer

is de bekende naam van vele Christelijke scholen en andere instellingen op Christelijk gebied. Ook sommige huizen of villa’s worden wel Eben-Haëzer genoemd en men wil hiermee uitdrukken de gedachte, dat men God dankt voor de totstandkoming van het gebouw of van die instelling. Het Hebreeuwse Eben-Haëzer betekent letterlijk „steen der hulpe”.Den naam Eben-Haëzer vinden wij terug in den Bijbel en wel in het Eerste Boek van Samuël, hoofdstuk 7 : 12, waar wordt...

2019-11-16

Eben-Haëzer

(Hebr.) m. steen der hulpe; tegenwoordig meest opgevat i. d. zin van; tot hiertoe heeft de Heer geholpen. ebéniste, (Fr.) m. schrijnwerker, meubelmaker.