Wat is de betekenis van dwepen?

2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dwepen

dwepen - Werkwoord 1. (inerg) ~ met ergens te gek op zijn, een te grote aantrekking tot iets voelen en dat te duidelijk laten merken Het tienermeisje dweepte met die jongensband. Het oranjelegioen dweept met het Nederlandse elftal.

Lees verder
2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dwepen

dwepen - regelmatig werkwoord uitspraak: dwe-pen 1. alleen bewondering voor iemand hebben en geen kritiek ♢ Jur dweept met zijn nieuwe juf Regelmatig werkwoord: dwe-pen ik dweep jij/u dw...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dwepen

(dweepte, heeft gedweept), 1. overdreven, overspannen denkbeelden omtrent een voorwerp van verering koesteren (oorspronkelijk vooral op godsdienstig gebied) en daaraan uiting geven: ook van die uitingen zelf: een dwepende bewondering; een dwepende toon; dwepende ogen; 2. (in verzwakte betekenis) een grote bewondering en liefde hebben voor, zeer ve...

Lees verder
1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Dwepen

v., dwepe; — met, weirinne mei, fier rinne mei, heech fleane mei.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dwepen

(dweepte, heeft gedweept), 1. overdreven, overspannen denkbeelden omtrent een voorwerp van verering koesteren (oorspr. bepaaldelijk op godsd. gebied) en daaraan uiting geven; ook van die uitingen zelf: een dwepende bewondering; een dwepende toon; dwepende ogen; 2. in verzwakte bet.: een grote bewondering en liefde hebben voor,...

Lees verder
1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dwepen

dweepte, h. gedweept (1 overdreven begrippen van bewondering of aanbidding koesteren; 2 van aandoeningen, uitingen enz.: het karakter hebben van overspannen bewondering; 3 zich aan vage dichterlijke denkbeelden overgeven; 4 zeer warme bewondering koesteren voor, overdreven met iets of iem. ingenomen zijn): 1. ik wil niet gezegd worden te dwepen; 2....

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

dwepen

('dwe:pən) (dweepte, heeft gedweept) 1. overdreven bewondering of aanbidding hebben voor iets of iemand: met de kunst -. 2. het karakter hebben van overdreven bewondering of aanbidding : een -de verering. 3. de indruk geven dat men voor overdreven bewondering of aanbidding vatbaar is : -de ogen. 4. zich aan vage dichterlijke denkbeelden ove...

Lees verder
1898
2023-01-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dwepen

DWEPEN, (dweepte, heeft gedweept), overdreven begrippen koesteren (in godsdienst, staatkunde, kunst enz.) scharen van dwepende monniken; mok minder ongunstig) veel met iets of iem. ophebben ze dweept met zulke boeken, dweept met Wagner, met Strauss. DWEPER, m. (-s), iem. die dweept. DWEPERIJ, v. (-en), geestdrijverij; overdreven ingenomenheid met i...

Lees verder