Wat is de betekenis van Duymaer van Twist?

1994
2021-05-07
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Duymaer van Twist

Duymaer van Twist, Albertus Jacobus, Nederlands politicus en koloniaal bewindsman, *20.2.1809 Deventer, +1.12.1887 Diepenveen. Duymaer van Twist studeerde rechten in Leiden; hij nam deel aan de → Tiendaagse Veldtocht. Hij werd advocaat in Deventer en in 1835 procureur bij de rechtbank in Deventer. In 1843 werd hij lid van de Tweede Kamer. Van 1851-...

Lees verder
1916
2021-05-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Duymaer van twist

Duymaer van twist - (Mr. A. J.), geb. 1809 te Deventer, werd in 1851 tot Gouv. Gen. van Ned. Indië benoemd. Onder zijn bestuur werd de pacht op de pasars afgeschaft, zeer ten voordeele van de Inl. bevolking en hervorming in de opiumpacht aangebracht. Om zich zelf van de toestanden op de hoogte te stellen, ondernam hij vaak reizen, zoowel op Java al...

Lees verder