Wat is de betekenis van Duurzaamheid?

2021
2022-09-26
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen. In de ecologie komt de term duurzaamheid ook veel voor. Hier wordt bedoeld dat men grondstoffen duurzaam moet gebruiken en er niet...

Lees verder
2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

duurzaamheid

duurzaamheid - Zelfstandignaamwoord 1. het vermogen lang mee te gaan De duurzaamheid van dit materiaal is spreekwoordelijk. 2. (milieukunde) het vermogen niet tot uitputting of vervuiling te voeren De duurzaamheid van zonne-energie is een aantrekkelijke z...

Lees verder
2018
2022-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

duurzaamheid

duurzaamheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: duur-zaam-heid 1. het geschikt of bestemd zijn om lang te bestaan ♢ de duurzaamheid van dit hout is niet geweldig Zelfstandig naamwoord: duur-zaam-heid de duurzaamheid...

Lees verder
2017
2022-09-26
Max Huitema

bioloog/ecoloog, student watermanagement

duurzaamheid

duurzaamheid is het voorzien in de behoeftes van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeftes te voorzien. Een systematische weergave van duurzaamheid kent vier voorwaarden: Geen toename in het onttrekken van stoffen uit de aarde zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen. D...

Lees verder
2015
2022-09-26
Remco Dijkstra

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de balans tussen een goede omgang met het milieu en natuurlijke hulpbronnen enerzijds en economische activiteit anderzijds, zodanig dat mensen niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst in een schone en prettige omgeving kunnen leven. Met duurzaamheid streeft men naar zo schoon mogelijke lucht, water en bodem. Dit betekent ook dat...

Lees verder
2001
2022-09-26
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Duurzaamheid

Het geschiedde in die dagen dat de oudsten van alle stammen van het volk bijeenkwamen en daar op de plaats waar zij tezamen waren, verscheen de Here God en Hij schonk hun de vier heilige geboden, in steen gehouwen: -De aard wordt warmer -Door toedoen van de mens -Staakt uw wild geraas -Verminder de CO2 -uitstoot De oudsten van de stammen waren bed...

Lees verder
1990
2022-09-26
BDI

BDI terminologie

duurzaamheid

mate waarin een materiaal bestand is tegen gebruik.

1990
2022-09-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

duurzaamheid

duurzaamheid - Het vermogen van een materiaal of voorwerp mechanische slijtage of verval te weerstaan en langdurig mee te gaan. Gebruik 'onvergankelijkheid' met betrekking tot langdurige situaties of tot niet-mechanische eigenschappen die voor een onbepaalde tijd bestaan zonder noemenswaardige verandering.

1954
2022-09-26
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Duurzaamheid

(bosb.) (1) D. is het belangrijkste grondbeginsel voor de bosbedrijfsregeling, waarbij minder gedacht wordt aan een goede instandhouding van de houtproductie door een prompte herbebossing van leeg gekapte terreinen, maar meer aan een zo gelijkmatig mogelijk verdeling van de houtopbrengst over de afzonderlijke jaren. Om dit doel te bereiken zijn ver...

Lees verder
1952
2022-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Duurzaamheid

s., duorsumens, duersumens.

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

1900
2022-09-26
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

duurzaamheid

De mate waarin informatie gedurende de geldende bewaartermijn aan de kwaliteitscriteria blijft voldoen zonder dat noemenswaardige achteruitgang is te constateren.