Wat is de betekenis van Durfos?

1933
2020-10-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Durfos

Een vesting in Neder-Lotharingen, wellicht Doeveren in N.W. Noord-Brabant, waar Reginar Langhals aan koning Zwentibald van Lotharingen (ca. 898) weerstand bood.