2020-04-06

Durfkapitaal

Durfkapitaal is de benaming voor vermogen dat wordt geïnvesteerd in jonge ondernemingen en start-ups waarbij een hoog risico wordt gelopen. Durfkapitaal is afgeleid van de Engelse term venture capital. Durfkapitaal is bedoeld voor investeringen in jonge ondernemingen en start-ups met een vooralsnog onzekere toekomst. De naam durfkapitaal verwijst dus naar het feit dat men dit gebruikt voor risicovolle investeringen. In de meeste gevallen zal een durfkapitalist, ook wel business angel of angel in...

2020-04-06

Durfkapitaal

Verstrekkers van durfkapitaal zullen een businessplan op dezelfde factoren beoordelen als waar een bank naar kijkt. Er is echter één groot verschil: het gepercipieerde risico mag hoger zijn. Maar daar vragen verstrekkers van durfkapitaal ook wat voor terug: in de vorm van zeggenschap over het ondernemingsbeleid en een vereist bovengemiddeld rendement. Ook de aanwezigheid van exit-mogelijkheden zoals een beursgang of een ‘management buy out’ (MBO), is voor een verstrekker van durfkapitaal van bel...

2020-04-06

durfkapitaal

durfkapitaal - Nederlandse term voor venture capital: kapitaal dat door bijvoorbeeld participatiemaatschappijen maar ook door sommige beleggingsmaatschappijen en vermogende particulieren wordt verstrekt aan jonge, startende ondernemingen die als het goed gaat snel kunnen groeien maar bij tegenwind even snel failliet kunnen gaan. De kapitaalverstrekkers nemen dus relatief grote risico’s.

2020-04-06

Durfkapitaal

Vreemd vermogen waaraan een relatief hoog risico is verbonden.

2020-04-06

Durfkapitaal

Kapitaal dat wordt verschaft aan startende ondernemingen; kenmerkt zich door hoge risicograad; wordt ook wel durfkapitaal genoemd.