Wat is de betekenis van duplexwoning?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

duplexwoning

duplexwoning - Gebruik voor huizen met aparte, boven elkaar geplaatste, wooneenheden voor twee afzonderlijke gezinnen. Gebruik 'tweegezinswoningen' wanneer de eenheden naast elkaar zijn geplaatst.

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Duplexwoning

v. (-en), woning die bestemd is voor één gezin, maar ingericht om tijdelijk door twee gezinnen te worden bewoond. In Nederland werd de duplexwoning na de Tweede Wereldoorlog als woningtype gebouwd ter leniging van de woningnood. LITT. S. Paul, Apartments, their design and development (1967).

2024-07-18
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)