2019-12-05

dulden

dulden - Werkwoord 1. (ov) bereid zijn iets ongestraft te laten Hij duldde niet langer dat ze hem nadeden en werd daarom kwaad. Synoniemen pikken, gedogen, velen, tolereren

2019-12-05

dulden

dulden - regelmatig werkwoord uitspraak: dul-den 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ zijn ouders dulden dat gedrag 1. geduld worden [men accepteert dat je er bent, maar niet van harte] Regelmatig werkwoord: dul-den ik duld jij/u duldt

 • 2019-12-05

  Dulden

  DULDEN, (duldde, heeft geduld), verdragen, verduren: dat is niet langer te dulden; — toelaten duld dat ik u zegge; — het papier duldt alles {het papier is geduldig), men kan er alles op zetten wat men wil, wat waar of niet waar is, wat men meent of niet meent; — ik duld hem hier niet langer, ik wil niet dat hij hier blijft; — we worden geduld, men zou ons liever zien heengaan. DULDING, v. verdraagzaamheid; geduldig lijden.

  2019-12-05

  Dulden

  zie Doorstaan, zie Gedoogen.