Wat is de betekenis van Duivelsnaaigaren?

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Duivelsnaaigaren

o. plantesoort uit de familie Cuscutaceae, nl. Cuscuta epithymum.

1954
2021-12-08
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Duivelsnaaigaren

Volksnaam voor warkruidsoorten (Cuscuta), woekerplanten zonder bladeren.

1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Duivelsnaaigaren

s.n., wuolsel (it).

1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Duivelsnaaigaren

o., volksn. van verschill. gewassen, vooral van het warkruid (Cuscuta), woekerplanten met gele of rode draadvormige stengels; ook van de ringel- of nachtwikke (Vicia hirsuta), algemeen op zandig bouwland voorkomende; van het akkerklokje (Campanula rapunculoides) en van het kleefkruid (Galium aparine).

1933
2021-12-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Duivelsnaaigaren

(Lat.: cuscuta), naam voor verschillende woekerslingerplanten.

1933
2021-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Duivelsnaaigaren

➝ Ringelwikke; ➝ Warkruid.

1928
2021-12-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Duivelsnaaigaren

Dit is de grappige naam van verschillende woekerplanten, die zich om andere gewassen heenslingeren, zodat het een verward kluwen wordt, dat niemand uit de war kan krijgen. Vooral dragen dezen naam de ringelwikke, het akkerklokje en het warkruid.

1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Duivelsnaaigaren

Duivelsnaaigaren - zie WARKRUID en CUSCUTA.

1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Duivelsnaaigaren

DUIVELSNAAIGAREN, o. een der volksnamen van de ringelwikke of nachtwikke (vicia hirsuta), algemeen op zandig bouwland voorkomende; — het warkruid (cuscuta), woekerplanten met gele of roode draadvormige stengels; — volksnaam voor het akkerklokje (campanula rapunadoides); ...OOG, o. en), (plantk.) adonisbloem, adonisroosje, vuurroosje;...

Lees verder
1870
2021-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Duivelsnaaigaren

Duivelsnaaigaren. Deze naam wordt aan verschillende zich rondom andere gewassen slingerende planten gegeven; inzonderheid echter aan de ruige linze (Ervum hirsutum L.), alsmede aan het lastige onkruid Campanula ranunclöides of het eenzijdig klokje.