Wat is de betekenis van Duitse bond?

2004
2021-01-24
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Duitse bond

Bondgenootschap van Duitse staatjes, opgericht tijdens het Congres van Wenen.

1994
2021-01-24
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Duitse Bond

Duitse Bond, bond van negenendertig Duitse staten die van 1815 tot 1866 bestond. Ook de Nederlandse koning was lid van de bond als hertog van Luxemburg en sinds 1839 ook als hertog van Limburg.

1981
2021-01-24
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Duitse Bond

bond van 39 Duitse staten (1815—66), ontstaan door toedoen van het Congres van Wenen (Bondsakte van 8.6.1815 en Weense Slotakte 1820). De Bond omvatte het gebied van het vm. Heilige Roomse Rijk. Daarom waren ook de Engelse koning (die tevens koning van Hannover was), de Ned. koning (als hertog van Luxemburg en sinds 1839 Limburg) en de Deense...

Lees verder
1973
2021-01-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Duitse Bond

bond van 39 Duitse staten (1815—66), ontstaan door toedoen van het Congres van Wenen. Hoewel de Duitse Bond trachtte, met behoud van de autonomie van de lidstaten, eenheid te brengen in het optreden tegenover het buitenland, was hij in feite niet veel meer dan een defensieve alliantie, waarvan het lidmaatschap niet opgezegd kon worden. De Bon...

Lees verder
1949
2021-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Duitse Bond

het verbond van 34 Duitse staten en 4 vrije steden, gesticht op het Weense Congres (18141815). Oostenrijk bekleedde het voorzitterschap van de Bondsdag (de vergadering der gevolmachtigde gezanten der leden). Zetel was te Frankfort. De D.B. heeft tot 1866 bestaan.

Lees verder