Wat is de betekenis van Duin?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

duin

duin - Zelfstandignaamwoord 1. (f); een zandheuvel aan de kust Jullie moeten de duinen ontzien, want ze zijn de beste zeewering die we hebben. 2. (n); het stelsel van zandheuvels aan de kust Hij ging graag voor een wandeling het duin in....

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

duin

duin - zelfstandig naamwoord 1. zandheuvel die door de wind is gevormd ♢ we moesten door de duinen om aan het strand te komen Zelfstandig naamwoord: duin het duin de duinen het...

2024-06-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

duin

Door de duivel een pseudoniem te geven, vermijdt men het noemen van zijn naam, waardoor hij niet echt aan- of opgeroepen wordt (Rooijakkers 1994). Als verbastering van ‘duivel’ komt een enkele maal de bastaardvloek duin voor. Bijvoorbeeld in het blijspel De Puiterveense Helleveeg, of Beslikte Swaantje aan den tap [1719] va...

2024-06-25
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Duin

Door de wind bijeengebrachte en afgezette landmassa gelegen langs de kust (zeeduinen) of in het land (landduinen). In gebieden waar de wind door het ontbreken van begroeiing vrij spel heeft, kan deze het bovenste laagje van de bodem, wanneer dit uit droog en licht materiaal bestaat, gemakkelijk de lucht in blazen. Neemt de kracht van de wind af, da...

2024-06-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

duin

heuvel die opgebouwd is uit door de wind aangevoerd (eolisch) zand. Naar vorm en ligging ten opzichte van de heersende windrichting onderscheidt men: lengteduinen, dwarsduinen, sikkelduinen (barchanen), paraboolduinen, kamduinen en streepduinen. De eerste drie vormen de zgn. vrije duinen. Zij ontstaan op een open zandvlakte en kunnen zich verplaats...

2024-06-25
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Duin

Hendrik; geb. Wijk aan Zee en Duin 31 mei 1880, overl. Naarden 22 januari 1955. Woonde en werkte in Beverwijk tot 1900, Amsterdam tot 1913, Akron (U.S.A.) tot 1914, Amsterdam tot 1940, daarna in Naarden. Huisschilder, conciërge, tevens goed amateurschilder.Scheen 1969.

2024-06-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

duin

sandheuwel.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Duin

s.n., dún (it); -en vormen, dûnje.