Wat is de betekenis van Dublin, overeenkomst van?

2024-07-20
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Dublin, overeenkomst van

De overeenkomst van Dublin is een overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, dat bij een van de lidstaten wordt ingediend. De Schengenlidstaten hebben allen de overeenkomst van Dublin ondertekend. De overige Dublinstaten, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden...

2024-07-20
Begrippenlijst terugkeer en vertrek

IND (2017)

Dublin, overeenkomst van

De overeenkomst van Dublin is een overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, dat bij een van de lidstaten wordt ingediend. De Schengenlidstaten hebben allen de overeenkomst van Dublin ondertekend. De overige Dublinstaten, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Fi...