Wat is de betekenis van DUBBEL BEWUSTZIJN?

2024-06-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DUBBEL BEWUSTZIJN

Behalve de in ons bewustzijn plaatsgrijpende psychische processen, die met het geheel van symptomen, dat het Ik-begrip samenstelt, in onafgebroken associatiebetrekking staan, kunnen zich ook nog andere psychische verrichtingen in ons afspelen, waarvan ons bewust Ik niets weet en die, los van de bewuste ideeën-associatie, niet willekeurig kunne...

2024-06-15
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Dubbel bewustzijn

zie: persoonlijkheidssplitsingen.