Wat is de betekenis van Drukpersreglement?

2023-10-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Drukpersreglement

Drukpersreglement in Ned.-Indië. In 1906 werd door opheffing der strenge (vnl. preventieve) maatregelen, voortvloeiende uit een K. B. van 1856, tot uitvoering van art. 111 R. R. een werkelijke vrijheid van drukpers verkregen, terwijl de strafrechtelijke aansprakelijkheid op gelijke wijze werd geregeld als in Ned. Daarnaast bestaan speciale be...

2023-10-03
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drukpersreglement

Drukpersreglement - (in Ned. Indië). In art. 110 v. h. Reg. Regl. wordt gezegd: „ Het toezigt der Reg. op de drukpers wordt bij algemeene verordening geregeld, in overeenstemming met het beginsel, dat het door de drukpers openbaren van gedachten of gevoelens en het toelaten van elders dan in Nederland gedrukte stukken, geene andere belemmering moge...

Gerelateerde zoekopdrachten