Wat is de betekenis van drukpersmisdrijf?

2023-10-03
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

drukpersmisdrijf

misbruik van de drukpersvrijheid. misdrijf waarbij iemand de wet overtreedt of schade veroorzaakt aan een derde door in een openbare publicatie een strafbare mening te uiten, zoals in het geval van laster en eerroof, racisme enz.; misbruik van de drukpersvrijheid. Voorbeelden: Het drukpersmisdrijf is de uiting van een idee of mening...

2023-10-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

drukpersmisdrijf

o. (... drijven) misdrijf door het drukken en uitgeven van een geschrift gepleegd.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over drukpersmisdrijf?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drukpersmisdrijf

o. (-drijven), delict dat bestaat uit het drukken en uitgeven van op zichzelf bij de wet strafbaar gestelde uitingen. Het Ned. WStr vermeldt verschillende misdrijven die ook door middel van de drukpers kunnen worden gepleegd (b.v. belediging van de koning(in) of van het hoofd van een bevriende staat, opruiing tegen het openbaar gezag, smaad en bele...