Wat is de betekenis van drukpers?

2023-10-02
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

drukpers

machine die afdrukt. machine waarmee men tekst en afbeeldingen in druk vermenigvuldigt; machine die tekst en afbeeldingen afdrukt. Voorbeelden: Samen met religieuze boeken behoren almanakken tot de vroegste producten van de drukpers. Johann Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst uit Mainz, wordt beschouwd als de drukker van dri...

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

drukpers

drukpers - Zelfstandignaamwoord 1. een machine waarmee men papier kan voorzien van tekst of afbeeldingen De uitvinding van de drukpers is gedaan door Johannes Gutenberg. 2. het uitgeven van gedrukte publicaties In een rechtsstaat is vrijheid van drukpers...

Direct toegang tot alle 12 resultaten over drukpers?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

drukpers

drukpers - zelfstandig naamwoord uitspraak: druk-pers 1. werktuig waarmee men boeken en platen drukt ♢ er stond een loodzware drukpers in het atelier van de kunstenaar 2. het laten drukken en verspreiden van teksten ...

2023-10-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

drukpers

1. algemene benaming voor een apparaat of machine voor het drukken van boeken, platen enz. 2. geheel van activiteiten in het werk gesteld voor het drukken en verspreiden van geschriften. - pers.

2023-10-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

drukpers

drukpers - Machines die worden gebruikt om een afdruk te maken van gietvormen, blokken, platen of stenen, gewoonlijk op papier.

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Drukpers

zie Boekdruk- en Rotatiepers.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Drukpers

vrijheid v., het recht v. ieder ingezetene v/e constitutioneelen staat om, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de wet, alles te publiceeren.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

drukpers

v. (-en) 1. Eig. pers om boeken enz. te drukken. 2. Metn. het drukken en uitgeven van boeken enz.: een verordening op de -; vrijheid van -.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drukpers

Drukpers - 1) in de graphische kunst het toestel of de machine, waarin de drukvorm met behulp van druk-inkt en papier of andere stof kan worden vermenigvuldigd. Voor de verschillende methoden der drukkunst zijn machines noodig, die aan bijzondere eischen moeten voldoen, ofschoon ze alle op gelijk beginsel berusten. Zie BOEKDRUKPERS, DEGELDRUKPERS,...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drukpers

v./m. (-en), 1. werktuig waarmee door middel van een mechanische druk een hoeveelheid kleurstof, in de vorm van een beeld van een drukvorm, op een te bedrukken materiaal wordt overgebracht; 2. het geheel van de krachten die in het werk gesteld worden om geschriften, m.n. kranten, te drukken en te verbreiden: de drukpers is een machtig wapen; de vr...

2023-10-02
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Drukpers

Vóór de regeerings-reglementen van 1865 vrijheid van drukpers brachten (zie BESTUURSREGELING) was het oordeel over hetgeen al of niet mocht gedrukt en uitgegeven worden overgelaten aan de gouverneurs. Zoo vinden wij vermeld dat, naar aanleiding van eene klacht van het Conventus Deputatorium over het licentieus boekdrukken (het...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Drukpers

zie Pers.