Wat is de betekenis van Drukking?

2024-02-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

drukking

(de) morele dwang, druk, pressie. Om een en ander op te volgen, en tevens om de nodige drukking te kunnen geven, startte de provincie Limburg gisteravond, in samenwerking met de verkeersminister Durant en met de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) het spoorlijncomité Hasselt-Mol. - HN, 13-02-2002.

2024-02-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

drukking

Morele beïnvloeding, druk, dwang; pressie; vooral in de verb. op iem. drukking uitoefenen. We moeten onze mentaliteit veranderen en drukking uitoefenen op de politici, Vrouw en Wereld febr. 1974, p. 31. Als KAV haar leden helpt om kritisch na te denken, wordt van haar ook verwacht, drukking uit te oefenen op de bevoegde instanti...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

drukking

krag of gewig waarmee iets druk.

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Drukking

s., parsing.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

Drukking

-zinswending, arcdngel, m. aartsengel, arcano, adj. geheimzinnig, mysterieus; m.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

drukking

v. -en (1 omstandigheid, dat een zaak op of tegen iets drukt; 2 de kracht of het gewicht, waarmede een zaak op iets anders drukt): 1. een gevoel van — op de oren; 2. de — der lucht; stoomwerktuigen van hoge —.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

drukking

v. (-en) 1. Eig. het drukken van een kracht of gewicht: een op het hoofd. 2. Metn. kracht of gewicht, waarmede iets drukt: stoomwerktuigen van hoge -; de van de atmosfeer.

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drukking

v., 1. de omstandigheid dat iets drukt, dat er druk wordt uitgeoefend: de drukking van het water, van een beeld op zijn voetstuk; grootte van de uitgeoefende druk; (gew.) drukking uitoefenen op iemand, hem dringen tot iets; 2. beschadiging van de huid en de onderliggende weefsels bij het paard ten gevolge van een slecht passend tuig, zadel of sing...

2024-02-25
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Drukking

Drukking noemt men de werking van een ligchaam in rust, hetwelk door de eene of andere kracht tot beweging gedreven wordt, op een ander ligchaam, dat deze beweging zoekt te belemmeren. Daar datgene, wat eene beweging verhindert, ook den naam draagt van kracht, moet zich in het weerstrevend ligchaam desgelijks eene kracht bevinden. Deze is gedeeltel...