Wat is de betekenis van Drost of drossaard?

1981
2021-12-03
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Drost of drossaard

in de Middeleeuwen de chef van de vorstelijke hofhouding, hij belastte zich in het bijzonder met de verzorging van de gasten en zieken. Later werd het een bestuursfunctie over een bepaald gebied. P. C. Hooft b.v. was drost van Muiden; zie ook drostambt.

Lees verder
1916
2021-12-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Drost of drossaard

Drost of drossaard - Een ambtenaar, vertegenwoordiger der overheid, landvoogd, baljuw. Zie LANDDROST.