Wat is de betekenis van Drost (aarnout)?

1916
2021-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Drost (aarnout)

Drost (Aarnout), Nederlandsch letterkundige, geb. te Amsterdam in 1810, studeerde in de theologie, overleed als proponent in 1834. Hij was één der eersten, die, onder buitenlandsche invloeden, historische romans schreef; bekend vooral is zijn Hermingard van de Eikenterpen (1832). In 1835 gaven zijn vrienden Bakhuizen v. d. Brink, Potgieter en Heye...

Lees verder
1870
2021-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Drost (Aarnout)

Drost, een veelbelovend Nederlandsch letterkundige en dichter, werd geboren te Amsterdam in 1814. Hij studeerde in de godgeleerdheid, werd tot candidaat bevorderd, doch overleed reeds den 5den November 1834. Van hem hebben wij, behalve het dichtstuk „Gelderland” in den „Vriend des Vaderlands” en andere bijdragen in Vaderlandsche tijdschriften, „Her...

Lees verder