Wat is de betekenis van drossaard?

2019
2022-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

drossaard

drossaard - Zelfstandignaamwoord 1. (geschiedenis) (juridisch) (beroep) drost

Lees verder
1994
2022-01-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Drossaard

zie drost.

1980
2022-01-27
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

drossaard

zie voorzaat

1950
2022-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Drossaard

m. (-s), (hist.) drost, baljuw.

1937
2022-01-27
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

drossaard

m. -en (oorspr. hofbeambte, met de zorg der tafel belast, hofmeester; later: ambtenaar met verschillende functies belast o. a. de rechtspraak: officier van justitie, baljuw in de dagen der republiek): de — van Muiden, P. C. Hooft (1581-1647); -in, V. drossaardinnen (vrouw v. e. drost).

Lees verder
1933
2022-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Drossaard

→ Drost.

1919
2022-01-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Drossaard

drost; mnl. drossate, hgd. Truchsess; de bet. is eerst hofmeester, dan hofmaarschalk, dan ook opzichter over de beambten, doch ook al vroeg stadhouder en baljuw. In het tweede deel ligt het ww. zetten, omtrent het eerste is geen zekerheid; dracht kan zijn menigte, krijgsschaar en zou ook kunnen zijn van een ww. dragen en dan het opgedragene beduide...

Lees verder
1898
2022-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Drossaard

DROSSAARD, m. (-s) drost, baljuw, (historische term); —SCHAP, o. waardigheid, gebied des drossaards

Lees verder