Wat is de betekenis van Droom?

Synoniemen van Droom

2011
2020-10-31
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Droom

Een droom wordt door iemand in gedachten beleefd tijdens het slapen. Het is een verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens en kan erg realistisch over komen. Mensen dromen voornamelijk tijdens de remslaap. Er wordt gezegd dat mensen dromen om de gebeurtenissen van de dag te verwerken. Volgens de wetenschappers Hobson en McCarley drom...

Lees verder
1994
2020-10-31
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

droom

droom - zelfstandig naamwoord 1. wat je in gedachten beleeft als je slaapt ♢ ik had een mooie droom vannacht 1. dromen zijn bedrog [wat je droomt is geen werkelijkheid] 2. hem u...

Lees verder
1990
2020-10-31
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

droom

droom - Opeenvolging van beelden, gedachten of emoties die tijdens de slaap aan de geest voorbijgaan.

1974
2020-10-31
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

droom

in droom orde op zaken stellen, indrukken en informaties selecteren en verwerken en zichzelf opnieuw programmeren (vgl. computer). Wekken bij intreden van dromen veroorzaakt op den duur psychische storingen. Dromen tijdens ongeveer ¼ van de slaaptijd.

Lees verder
1965
2020-10-31
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

DROOM

reeks psychische beelden en verschijnselen die opkomen tijdens de slaap. Dromen duren 10 à 15 minuten, komen meestal in het begin of aan het eind van de nacht wanneer men licht slaapt; in totaal nemen ze ongeveer een kwart van de tijd dat wij slapen in. iedereen droomt, ook degenen die zeggen dat ze niet dromen.

1955
2020-10-31
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DROOM

is een verschijnsel waaraan men van oudsher een grote waarde heeft gehecht. Bij alle oude volken vindt men in meerdere of mindere mate een „droomgeloof”. Juist omdat dromen iets raadselachtigs hebben en toegang geven tot een andere wereld, meent men, dat de goden langs die weg met de mens in contact treden om hem voor hun cultus te inte...

Lees verder
1949
2020-10-31
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Droom

is een serie van voorstellingen, die door de geest tijdens de slapende toestand van het lichaam wordt opgeroepen. Daar een deel der hersens is uitgeschakeld is deze niet zozeer onderhevig aan de invloed van de ziel en het logisch inzicht als wel aan de begeerten, die in het onderbewustzijn leven. Sinds Freud beschouwt men dan ook de droombeelden al...

Lees verder
1939
2020-10-31
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Droom

Film, die men zichzelf vertoont. — Beleven, zonder dat het leven je bedriegt.

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Droom

Droom - De d. doet zich voor als een proces, dat bewustzijn vereischt. Het is eene onderbreking van den slaap voor bepaalde associaties in de hersenen, terwijl de overige deelen doorslapen. Slaap en droom zijn dus in zekeren zin aan elkaar tegenovergestelde processen. Een d. is dan ook op te vatten als een reactie op een bepaalden prikkel, hetzij d...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

droom

m. (dromen), 1. het dromen, toestand dat men droomt (e): iets in de — zien; 2. in de genoemde toestand gevormde voorstellingsreeks als geheel (e): ik heb een grappige, een benauwde — gehad; dromen zijn bedrog; het leven is een —; bron van verborgen gedachten en verlangens (e) of een openbaring van een godheid (e); 3. (bij uitbre...

Lees verder
1898
2020-10-31
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Droom

DROOM, m. (-en), eigenaardige werkzaamheid van den geest tijdens den slaap, waardoor levendige voorstellingsreeksen (vaak in een grillig spel) gevormd worden, zoodat de persoon meent dat alles te beleven iets in den droom zien; — eene in dien toestand gevormde voorstellingsreeks ik heb een grappigen, een benauwden droom gehad; droomen zijn be...

Lees verder