Wat is de betekenis van Dronkemansgebed?

2023-09-25
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Dronkemansgebed

het natellen van zijn geld om te kijken of men nog een borrel kan betalen, bijv. in het schertsend gezegde doe jeje dronkemansgebed? De uitdr. schetst het beeld van iemand in een biddende houding, die met net zoveel devotie zijn geld telt als een gelovige de kralen van zijn rozenkrans. Al vermeld door Harrebomée, met als varianten blinde- mansgebed...

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

dronkemansgebed

o. alleen in de uitdrukking: een doen, zijn geld snel narekenen.